Beveiliging van je zakelijke printerpark

Download de Security Guide

Printers zijn verbonden met je bedrijfsnetwerk
In vergelijking met de stand alone kopieermachines die ooit in je kantoor stonden is er veel veranderd. Tegenwoordig zijn printers en multifunctionals (MFP’s) intelligente, via een netwerk verbonden, machines, die net zoals een pc een scherm, toetsenbord, harde schijf (die mogelijk gevoelige informatie kan opslaan) en besturingssysteem (OS) bevatten.

Printers en multifunctionals zijn kwetsbaar voor datalekken
Toenemende cybercriminaliteit die direct gericht is op netwerkapparatuur, waaronder printers, is aangemerkt als een zwakke link in de verdediging tegen bedrijfsdiefstal en een kwaadaardige aanval.

Veel organisaties zien de beveiliging van een printer echter over het hoofd. Hierdoor kunnen printers worden besmet en uiteindelijk het gehele netwerk in gevaar brengen met mogelijk diefstal van gegevens tot resultaat.

Datalek leidt tot boete
Om de zaak te compliceren bevat de wijzigingen in de AVG-wetgeving potentiële grote financiële en juridische maatregelen bij het niet naleven van deze wetgeving.

De vereisten van de AVG
De verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;

Dit is definitief en betekent dat organisaties onmiddellijk actie moeten ondernemen en het printerpark in hun algemene gegevensbescherming- en beveiligingsstrategie opnemen.

Dit is wat je moet doen
Wij hebben kwetsbaarheden ten aanzien van de beveiliging van een MFP voor je geëvalueerd; deze kunnen worden verminderd of voorkomen door de beveiligingsmaatregelen (inclusief encryptie van MFP-harde schijven) die hieronder zijn beschreven te implementeren.

DOWNLOAD DE SECURITY GUIDE

Voorkom de 11 grootste risico’s van jouw MFP