Bent u klaar
voor de AVG?

Zorg ervoor dat uw systemen en processen up-to-date zijn om kostbare datalekken binnen uw organisatie te voorkomen.

Download de whitepaper

Wat is AVG?

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbeschermings (AVG), internationaal General Data Protection Regulation (GDPR), de nationale wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) vervangen.

Hierdoor is er een eenduidige persoonsgegevensbescherming en -regulering van de stroming van persoonsgegevens tussen alle 28 EU-lidstaten ontstaan.

Waarom deze verandering?

In het kort omdat de oorspronkelijke Europese richtlijn inzake gegevensbeschermingsrichtlijnen (Richtlijn 95/46 / EG), die sinds oktober 1995 van kracht is, achterhaald was.
Ontwikkelingen in IT, zoals internet, sociale media, internetbankdiensten, cloud-based services/oplossingen zorgden voor een aantal tekortkomingen in de oude richtlijn.

Het resultaat is dat op 27 april 2016 de nieuwe EU-gegevensbeschermingsverordening (EU) 2016/679 (AVG) door het Europees Parlement is goedgekeurd welke op 25 mei 2018 de oude richtlijn heeft vervangen.

Deze wetswijziging zou bij alle CIO’s, directeuren en ondernemers op de agenda moeten staan. De AVG heeft namelijk ingrijpende gevolgen voor het informatiebeleid en -management van zowel grote als kleine organisaties.

Lees in onze whitepaper welke stappen u moet nemen om te voldoen aan de AVG.

Download de whitepaper